Mercedes-AMG G 63

11.750.000.000 

D X R X C
CHIỀU DÀI CƠ SỞ
TỰ TRỌNG/TẢI TRỌNG
ĐỘNG CƠ
DUNG TÍCH CÔNG TẮC
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI
MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI
HỘP SỐ
DẪN ĐỘNG
TĂNG TỐC
VẬN TỐC TỐI ĐA
LOẠI NHIÊN LIỆU
DUNG TÍCH BÌNH NHIÊN LIỆU/DỰ TRỮ