2.960.000.000 
Giảm giá!
1.388.000.000 
Giảm giá!
1.588.000.000 
Giảm giá!
1.888.000.000